Fast Defense

FAST staat voor: Fear, Adrenalin, Stress en Training In Amerika is door het gerenommeerde Martial Arts blad "Black Belt", FAST Defence verkozen tot de meest effectieve vorm van zelfverdediging voor vrouwen. Uiteraard is deze vorm van zelfverdediging ook uitermate geschikt voor mannen. Black Belt had voor deze verkiezing in 2006 alleen gekozen voor de doelgroep vrouwen. Wat maakt FAST Defence nu zo speciaal? Woofer FAST traint alle aspecten waar een slachtoffer mee te maken kan krijgen bij non-verbale, verbale agressie en fysiek geweld. Met name aan de non-verbale en verbale vormen van agressie besteedt FAST heel veel aandacht. De praktijk leert dat in deze fase van de geweldspiraal, indien men er op de juiste manier mee omgaat, FAST preventief werkt waardoor fysiek geweld voorkomen kan worden. De agressor, in deze situatie de zgn. woofer, zal proberen om u verbaal en non-verbaal zo te kwetsen en te vernederen, zodat u met uzelf geconfronteerd wordt en u vanuit uw natuurlijke instinct gaat reageren. Bulletman Zoals aangegeven ligt de prioriteit van FAST bij het voorkomen, het preventie f handelen. Mocht het echter toch tot fysiek geweld komen dan geeft FAST de mogelijkheid om u zo realistisch mogelijk te verdedigen. U mag handelen vanuit uw natuurlijke overlevingsdrang op de agressor (bulletman). Deze bulletman is van top tot teen beschermd. Alle technieken die u in uw belevingswereld op dat moment effectief acht mag u voluit gebruiken. Dit kunnen zijn; stoten, knieën en trappen vol op het hoofd en lichaam, zelfs knieën en trappen vol naar de geslachtsdelen is toegestaan. FAST in deze fase van de geweldspiraal is echter niet een vorm van onbeheerst vechten, het leert u juist op een gestructureerde manier overleven. Coach Bij FAST gaat men uit van emotie, waarbij de adrenaline vol door het lichaam stroomt en ook bepalend is voor het gedrag in die specifieke situatie. Doordat u emotioneel en fysiek hoog in de geweldspiraal zit, is het belangrijk dat u daar ook op een verantwoorde manier mee om weet te gaan. Een coach zal daarom zorgdragen voor de veiligheid van het slachtoffer, maar ook van de agressor (bulletman of de woofer). De coach zal ingrijpen wanneer het leermoment behaald is of uit veiligheidsoverwegingen. Voor wie? FAST Defence is de meest ideale vorm van weerbaarheidstraining. Door deze combinatie zijn er vele methodische en didactische werkvormen mogelijk en daardoor geschikt voor veel doelgroepen. Er kan een cursus op maat gegeven worden welke geheel afgestemd wordt op de doelgroep met de daarbij behorende beschikbare tijd. Voor professionals die beroepsmatig met agressie in aanraking kunnen komen, maar ook voor kinderen, tieners, volwassen en ouderen is deze combinatie de meest realistische vorm om te leren omgaan met diverse vormen van agressie en geweld. Met name voor het bedrijfsleven is dit een ideale manier om kennis te maken met uw grenzen, leidinggevende capaciteiten en improvisatievermogen.