Krav Maga

Body&Defense verzorgt kwalitatief hoogwaardige Krav Maga lessen. Krav Maga is een moderne, praktische en beproefde wijze van zelfverdediging en het is zorgvuldig toegesneden op de huidige agressie in de wereld. Het wordt gekenschetst door een logische benadering van zelfverdediging en gevechtssituaties waarbij men, na een korte periode van instructie, een relatief hoge mate van effectiviteit kan bereiken. Krav Maga werd zorgvuldig ontwikkeld voor een breed publiek en is daarom te gebruiken voor het leger, justitie, veiligheidsdiensten en burgers. Krav Maga is oorspronkelijk ontwikkeld voor het israelische leger maar is in de tijd doorontwikkeld tot een systeem voor politie en ordehandhavers en individuele burgers. Body&Defense is de officiele vertegenwoordiger van het Krav Maga streetdefence systeem van Michael Ruppel. Dit systeem kenmerkt zich door de eenvoudige praktisch toepasbare technieken welke dynamisch zijn en dus aangepast kunnen worden aan de veranderende omstandigheden in de maatschappij. Door het relatief beknopte curriculum is het voor iedereen mogelijk om effectieve technieken aan te leren en te onthouden. De technieken worden getraind onder stress en verschillende omstandigheden. Binnen Krav Maga Street Defence is het mogelijk om examens af te leggen om het aangeleerde te toetsen. Dit is echter niet verplicht. Naast een effectief zelfverdedigingssysteem is het een super workout waardoor je ook nog eens fysiek sterker wordt!